NIEUW & INNOVATIEF NIEUW INNOVATIEF GRATIS

Aanmelden Ondernemer

  Adresgegevens


  Gegevens onderneming

  Dit is de bankrekening waarop de PIN-betalingen van je klanten binnen komen (1)


  Deelname


  Jouw bijdrage

  Het basispercentage (minimaal 1%) dat je per transactiebedrag bijdraagt

  Branche Bijdrage
  Mobiliteit 2% - 5%
  Brandstoffen 2% - 4%
  Retail 2% - 12%
  Beauty 2% - 7%
  Horeca 3% - 10%

  Stimuleer een hogere besteding en beloon je klanten met een hogere bijdrage

  %
  vanaf

  RekenVoorbeeld

  Stel je kiest voor 3% vanaf € 30. Dan draag je tot € 30 het eerder gekozen basispercentage bij. Is het gekozen basispercentage bijvoorbeeld 1% dan betaal je € 0,30.

  Spendeert een klant meer dan € 30 dan draag je 3% over het totaalbedrag bij.

  per

  RekenVoorbeeld

  Stel je kiest voor € 2,50 per € 25. Over bedragen onder de eerste € 25 draag je altijd het eerder gekozen basispercentage bij.

  Spendeert een klant tussen de € 25 en € 49,99 dan draag je 1 keer € 2,50 bij.

  Spendeert een klant tussen de € 50 en €  74,99 dan draag je 2 keer € 2,50 bij, oftewel € 5.

  Eventueel maximum besteedbedrag

  Limiteer het bedrag waarover je een bijdrage doet

  Koop Lokaal Cheque

  Herhalingsbezoek stimulator: bepaal zelf het aantal bezoeken, het besteed bedrag per bezoek en de looptijd van de Koop Lokaal Voucher én wat de beloning dan aan jouw klant is. Voorbeeld: Na 4 bezoeken en een besteding van minimaal € 25 per bezoek, gedurende 4 maanden, krijgt de klant € 5 verdeeld over zijn Club Spaarpot en Persoonlijke Spaarpot.

  Het e-mailadres voor financiële correspondentie zoals facturen en nota's


  Automatische incasso

  Om de maandelijkse bijdragen van je onderneming te voldoen, zodat de Clubs de gelden tijdig ontvangen, vragen wij een automatische incasso machtiging (2).

  Door het aanvinken van het automatische incasso vakje én met de 1 cent betaling (meer info daarover volgt in de bevestigingsmail) geef je toestemming:

  • aan Scoor voor je Club met incasso ID- NL58ZZZ723257470000 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven en
  • aan jouw bank om doorlopend een bedrag van het hierboven opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven overeenkomstig de maandelijkse nota-overzichten van Scoor voor je Club.


  Jouw gegevens

  Zoals geregistreerd bij de KvK (3)  1. Ter verificatie verzoeken we je vanaf het opgegeven bankrekeningnummer € 0,01 over te maken aan NL62 INGB 0007 2552 80 t.n.v. Scoor voor je Club. In de bevestigingsmail die je ontvangt na je aanmelding vind je hierover meer informatie.

  2. Je houdt zeggenschap doordat je een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken. Vraag je eigen bank naar de voorwaarden.

   Machtiging is gemakkelijk:

   1. Je ontvangt 14 dagen voorafgaand aan de automatische incasso het nota-overzicht (incl. specificatie) met het totaal van je maandbijdrage aan Scoor voor je Club
   2. Je vergeet nooit te betalen
   3. Je bespaart jezelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen
  3. Scoor voor je Club verwerkt je naam uitsluitend om deze deelnameovereenkomst te kunnen uitvoeren en slechts voor zolang dit noodzakelijk is voor deze uitvoering. Bij het niet of onjuist aangeven van een gevolmachtigd vertegenwoordiger kan de overeenkomst niet door ons worden nagekomen. Je kunt te allen tijde een andere gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen.