Aanmelden Ondernemer


  Dit is de bankrekening waarop de PIN-betalingen van je klanten binnen komen (1)


  Hoe wil je bijdragen? *

  Vul hier het percentage of het bedrag in dat je per transactie wil afdragen

  Het e-mailadres voor financiële correspondentie zoals facturen en nota's


  Zoals geregistreerd bij de KvK (2)


  Spelregels

  • Als ondernemer doe je mee aan Scoor voor je Club voor minimaal 1 jaar
  • Maandelijks ontvang je een overzicht van het bij jou gespaarde bedrag voor het Scoor voor je Club programma
  • Wijzigingen in het spaarpercentage worden per hele maand verwerkt met een verwerkingstijd van 10 werkdagen
  • Als partner van Scoor voor je Club heb je de mogelijkheid om te adverteren op Digitale Clubkaarten  (1) Ter verificatie verzoeken we je vanaf het opgegeven bankrekeningnummer € 0,01 over te maken aan NL62 INGB 0007 2552 80 t.n.v. Scoor voor je Club. In de bevestigingsmail die je ontvangt na je aanmelding vind je hierover meer informatie.

  (2) Scoor voor je Club verwerkt je naam uitsluitend om deze deelnameovereenkomst te kunnen uitvoeren en slechts voor zolang dit noodzakelijk is voor deze uitvoering. Bij het niet of onjuist aangeven van een gevolmachtigd vertegenwoordiger kan de overeenkomst niet door ons worden nagekomen. Je kunt te allen tijde een andere gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen.