Aanmelden Club

  Adresgegevens club


  KvK en Bankgegevens

  Dit is het bankrekeningnummer van de club waar we aan het eind van de maand het gespaarde bedrag naar overmaken (2)

  Het e-mailadres voor financiële correspondentie


  Overige gegevens

  Zoals geregistreerd bij de KvK (3)

  Voor sportverenigingen geldt dat ze lid moeten zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond. Bij welke bond ben je aangesloten?

  Voor studentensportverenigingen: ben je aangesloten bij SSN?

  1. We verzoeken je ons een recent uittreksel van de KvK inschrijving te sturen (niet ouder dan 3 maanden). In de bevestigingsmail die je ontvangt na je aanmelding vind je hierover meer informatie.
  2. Ter verificatie verzoeken we je vanaf het opgegeven bankrekeningnummer € 0,01 over te maken aan NL62 INGB 0007 2552 80 t.n.v. Scoor voor je Club. In de bevestigingsmail vind je meer informatie.
  3. Scoor voor je Club verwerkt je naam uitsluitend om deze deelnameovereenkomst te kunnen uitvoeren en slechts voor zolang dit noodzakelijk is voor deze uitvoering. Bij het niet of onjuist aangeven van een gevolmachtigd vertegenwoordiger kan de overeenkomst niet door ons worden nagekomen. Je kunt te allen tijde een andere gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen.