Aanmelden Sportclub

  Dit is de sportbond waar jouw vereniging bij is aangesloten. De sportbond moet lid zijn van NOC*NSF.


  Dit is het bankrekeningnummer van de club waar we aan het eind van de maand het gespaarde bedrag naar overmaken (2)

  Het e-mailadres voor financiële correspondentie


  Zoals geregistreerd bij de KvK (3)


  Spelregels

  • Scoor voor je Club is gratis voor sportclubs. Het enige wat we van een sportclub vragen, is om minimaal 2 ondernemers te werven als Scoor voor je Club Partner.
  • Als sportclub doe je mee aan Scoor voor je Club voor minimaal 1 jaar.
  • Dit geldt tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 maand.
  • Maandelijks achteraf wordt het gespaarde bedrag voor jouw club op het door jou aangegeven rekeningnummer overgemaakt.  (1) We verzoeken je ons een recent uittreksel van de KvK inschrijving te sturen (niet ouder dan 3 maanden). In de bevestigingsmail die je ontvangt na je aanmelding vind je hierover meer informatie.

  (2) Ter verificatie verzoeken we je vanaf het opgegeven bankrekeningnummer € 0,01 over te maken aan NL62 INGB 0007 2552 80 t.n.v. Scoor voor je Club. In de bevestigingsmail vind je meer informatie.

  (3) Scoor voor je Club verwerkt je naam uitsluitend om deze deelnameovereenkomst te kunnen uitvoeren en slechts voor zolang dit noodzakelijk is voor deze uitvoering. Bij het niet of onjuist aangeven van een gevolmachtigd vertegenwoordiger kan de overeenkomst niet door ons worden nagekomen. Je kunt te allen tijde een andere gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen.