Home Actueel Ondernemers Clubs Events FAQ Over ons Shop

Koop
lokaal,
steun je
favoriete
clubs en
spaar voor
jezelf!

Scoor voor je Club,
de beweging die verbindt

In het voorjaar van 2022 is de Scoor voor je Club beweging gelanceerd onder het motto: “Koop lokaal, steun je favoriete clubs en spaar voor jezelf”. Scoor voor je Club als instrument wil bijdragen aan de verbinding tussen consumenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot één samenwerkende -en elkaar versterkende- gemeenschap. Daarbij wordt de privacy van alle deelnemers gerespecteerd. Zo hoeven deelnemers geen account aan te maken en voeren ze zelf de regie over hun gegevens.

De missie van Scoor voor je Club is het faciliteren van maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, culturele instellingen en goede doelen met een digitaal ecosysteem op basis waarvan avg-proof communicatie en structurele financiering mogelijk wordt. Op die manier wordt het voor iedereen mogelijk bij te dragen aan financieel gezonde clubs en een gezonder en gelukkiger Nederland!

Scoor voor je Club is een initiatief van de Qiy Foundation in samenwerking met andere maatschappelijk betrokken organisaties. Qiy Foundation is een non-profit stichting die consumenten de controle wil geven over hun eigen gegevens. Scoor voor je Club is dan ook gebaseerd op Qiy Trust Principles.

Scoor voor je Club wordt ontwikkeld door Dappre op basis van de handige en privacy-vriendelijke kaarten-app Dappre. Dappre is een ‘Sociale Onderneming’ die digitale oplossingen ontwikkelt o.b.v. het Qiy Afsprakenstelsel. Dappre onderneemt primair vanuit een maatschappelijke missie. Winst is geen doel maar een middel. dappre.com

Wil je meedoen als maatschappelijke organisatie, sportvereniging, culturele instelling, goed doel of ondernemer? We horen heel graag van je via info@scoorvoorjeclub.nl.

De Tussenstand

Aanmelden

Scoor voor je Club Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Scoor voor je Club zoals de laatste stand van aangemelde maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en goede doelen? Ondernemers waar je bij kunt scoren? Nieuwe functionaliteiten? De Tussenstand is de nieuwsbrief waarmee we je graag op de hoogte houden van deze en andere ontwikkelingen!

Meld je nu aan!