Club

Scoor voor je Club, scoor Met je hart!

Woensdag, 19 Januari 2022

Aimée Romme, directeur stichting Met je hart:

“Stichting Met je hart gelooft dat aandacht voor elkaar en samen ondernemen het leven mooier maakt. Niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend, zeker niet naarmate je ouder wordt, je mobiliteit minder en je sociale netwerk kleiner. Maar liefst 56% van de 75-plussers en 67% van de 85-plussers geeft aan zich eenzaam te voelen. Dit laten wij toch niet gebeuren? Help mee en reken af met eenzaamheid, juist nu!

Met jouw donatie uit je Scoor voor je Club Spaarpot, kan stichting Met je hart structureel het verschil maken tussen vergeten worden en aandacht krijgen. Wij laten ouderen er weer bij horen, door hen uit te nodigen voor waardevolle ontmoetingen. Hier worden nieuwe contacten opgedaan en nieuwe vriendschappen gesloten. Niemand meer eenzaam, dat is onze missie.

Scoor voor je Club is voor stichting Met je hart een laagdrempelige manier om ondersteuning te krijgen in haar missie. Wij geloven in het lokaal-voor-lokaal principe, omdat wij als stichting ook op die manier werken: lokaal impact maken. 

Scoor voor je Club is transparant, eenvoudig en flexibel. Het is sympathiek en je privacy wordt gewaarborgd. Stichting Met je hart gelooft in deze aanpak en is daarom trotse deelnemer aan Scoor voor je Club.”

De Met je hart kaart is hier te activeren.